Japan - Nagano, Jigokudani - snow monkeys, Shikoku - Takamatsu, Naoshima Island, Matsuyama.